Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnych informacji z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych w projektach unijnych.

Program

  • prawo UE w zakresie realizacji zamówień
  • rola zamawiającego i wykonawcy
  • proces udzielania zamówień
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
  • ochrona prawna
  • kontrole zamówień publicznych
  • skargi, kary