OPIS:

W trakcie Szkolenia Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu pozyskuje się wiedzę jak korzystać z zaawansowanych technologii coachingowych, i wznosi się swoje umiejętności Life Coachingu, Career Coachingu, Executive Coachingu i Business Coachingu na najwyższy  poziom. Kurs Zaawansowany Praktyk Life & Career Coachingu daje niepowtarzalną możliwość opanowania nowych technik i narzędzi zmiany osobistej, a także uczenia się,  jak ich używać w pracy z klientami na poziomach: misji, tożsamości, wartości oraz przekonań.

PROGRAM:

Praktyka: Schemat progu – jak przełamać lęk przed podjęciem decyzji i zaangażowaniem się w twórczą zmianę.

 1. Odkrywane sensu własnego życia
 2. Proces WZT – Wyznaczanie Zintegrowanych Tożsamości ;
 3. Proces WZI – Wyznaczanie zintegrowanych celów;
 4. Value Coaching  – Przewartościowywanie życia;
 5. Konflikty wewnętrzne i sposoby ich ekologicznego rozwiązywania;
 6. Strategy of Action  – Projektowanie strategii prowadzących do celu;
 7. Strategia Walta Disneya w życiu i biznesie;
 8. Zarządzanie życiem  – Strategie efektywnego działania i zarządzania sobą w czasie;
 9. Transformacja ograniczających przekonań:
  • Zmiana przekonań z wykorzystaniem submodalności;
  • Zmiana przekonań z wykorzystaniem pytań;
  • THE WORK ;
  • Transformacja systemu przekonań;
 10. Strategie radzenia sobie z wewnętrznym autosabotażem;
 11. Motywacja – Narzędzia wzbudzania i podtrzymywania motywacji do działania;
 12. Proces lewarowania ;
 13. Praca z 4 emocjami;
 14. Framing, Reframing i Preframing w coachingu;
 15. Przeramowanie głosu wewnętrznego;
 16. Praca z relacjami;
 17. Sponsoring w coachingu;
 18. Tworzenie nowej tożsamości;
 19. Budowane tożsamości coacha;
 20. Harmonizowanie poziomów w coachingu.