Istnieją rożne sposoby pozyskiwania kapitału dla firmy, np. można ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych lub o bezzwrotną dotację. Dyrektywa 158/2000 wspomaga bezrobotnych i osoby, które szukają zatrudnienia po raz pierwszy. Dzięki funduszom publicznym można dofinansować założenie własnej działalności gospodarczej, tzw ‘’mikroprzedsiębiorstwo’’ lub spółkę na zasadzie franchisingu.

W celu zdobycia środków publicznych należy przedstawić biznes plan, w którym powinno się planować działania na min. 5 lat i w sposób zwięzły opisać idee biznesu, motywacje zainteresowanego i analizę konkurencji i rynku.

Dofinansowania dotyczące własnej działalności:

tego typu dofinansowanie jest przeznaczone dla osób fizycznych, które pragną założyć własny interes. W celu ubiegania się o dotacje należy :

-być pełnoletnim

– być zarejestrowanym jako bezrobotny

– należy mieć zameldowanie we Włoszech od min. 6 miesięcy

– siedziba firmy musi być na terenie Włoch

Mozna ubiegać się o dofinansowanie w następujących sektorach: produkcja dóbr, dostarczanie usług , handel

Dotacje pokrywają cześć kosztów :

-dotyczących inwestycji: koszty związane z zakupem sprzętu, maszyn, instalacji, licencji,etc.

-dotyczących linii produkcyjnej, dóbr konsumpcyjnych, półproduktów, kosztów wynajmu, utrzymania zakładu

Przewidziane dofinansowania:

-bezzwrotna pożyczka w celu pokrycia inwestycji (do 15.494 euro) i zarządzania biznesem w pierwszym roku działalności (do 5.165 euro);

– pożyczka (rozłożona na 5 lat) w celu pokrycia pozostałej kwoty związanej z inwestycjami

Dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa:
dotyczą osób fizycznych , które pragną założyć własną działalność gospodarczą w formie spółki jawnej lub komandytowej. Wnioski mogą być składane przez przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw, w których co najmniej polowa członków spełnia następujące wymogi:
-osoby pełnoletnie

-osoby bezrobotne

-osoby zameldowane we Włoszech od min. 6 miesięcy

– siedziba firmy musi być na terenie Włoch

Mozna ubiegać się o dofinansowanie w następujących sektorach: produkcja dóbr, dostarczanie usług ,

Przewidziane dofinansowania:

-bezzwrotna pożyczka w celu pokrycia inwestycji (do 15.494 euro) i zarządzania biznesem w pierwszym roku działalności (do 5.165 euro);

– pożyczka (rozłożona na 5 lat) w celu pokrycia pozostałej kwoty związanej z inwestycjami

Dofinansowania dla firm działających na zasadzie franchisingu:

dotyczą osób fizycznych , które pragną założyć własną działalność gospodarczą w formie spółki jawnej lub komandytowej

-dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

-dotyczą spółek kapitałowych

Można ubiegać się o dofinansowanie w następujących sektorach: handel dobrami i usługami na zasadzie franchisingu.