Dla kogo jest kurs?
Dla zainteresowanych podstawową wiedzą w obszarze własności intelektualnej.

Cele kursu:
• Znajomość zadań i usług Instytutu Prawa Własności Intelektualnej
• Znajomość podstawowych przepisów różnych praw autorskich w dziedzinie własności intelektualnej (marki, patenty, prawa autorskie, know-how i design)
• Znajomość roli i funkcji tych praw własności, jak i związanych z tym praw i obowiązków
• Znajomość granic między poszczególnymi prawami własności
• Wiedza o tym, gdzie się zgłosić w przypadku niejasności