Stworzyliśmy innowacyjny program nauczania kształcący lekarzy, asystentów lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy i dietetyków na temat ziół oraz suplementów diety. Celem kursu jest udoskonalenie wiedzy, komunikacji i dokumentacji dotyczącej ziół i suplementów diety używanych przez pacjentów.

Po zakończeniu programu nauczania, uczestnicy powinni:

• Wykazywać się lepszą wiedzą na temat wskazań klinicznych i potencjalnych zagrożeń związanych z najczęściej używanymi ziołami i suplementami diety
• Wykazywać się zwiększonym zaufaniem w komunikacji i dokumentacji medycznej na temat ziół i suplementów pośród pacjentów, rodzin i innych pracowników służby zdrowia
• Opisywać najważniejsze regulacje Agencji Żywności i Leków oraz zasady Wspólnej Komisji i jak one wpływają na bezpieczeństwo pacjenta zażywającego zioła lub suplementy diety
Kurs ma za zadanie:
• Opisać kluczowe zioła i suplementy diety używane w Stanach Zjednoczonych oraz przedstawić przepisy regulujące bezpieczeństwo pacjenta
• Nazwać cztery typy ziół i suplementów diety często używanych przez pacjentów
• Zademonstrować umiejętność informowania pacjentów o jakości, zagrożeniach i korzyściach czerpanych z ziół i suplementów diety
• Wyznaczyć trzy różne zioła i suplementy diety powszechnie używane przez kobiety i opisać ich profile skuteczności i bezpieczeństwo
• Wyznaczyć dwa różne dostępne źródła pomagające pacjentom nabyć odpowiednią informację na temat ziół i suplementów diety
• Zwiększyć zaufanie przekazując kompetentną wiedzę o historii ziół i suplementów diety
• Nauczyć umiejętności interpretowania etykiet produktów ziół i suplementów diety oraz składników badawczych produktu
• Nauczyć umiejętności poprawnej detekcji i unikania interakcji leków
• Nauczyć umiejętności poprawnego przepisywania ziół i suplementów diety pacjentowi oraz zastosowania w dokumentacji medycznej
• Wyznaczyć kluczową politykę szpitala odnośnie obsługi, zamawiania ziół, suplementów diety i wykazać jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo pacjenta
• Podać listę wytycznych Wspólnej Komisji dotyczącą bezpieczeństwa pacjentów
• Ocenić bezpieczeństwo zabiegu chirurgicznego u pacjenta, który przyjmuje zioła i suplementy diety
• Nauczyć umiejętności poprawnego wykrywania i unikania ziół i suplementów diety/ interakcji leków w warunkach szpitalnych
• Zaprezentować umiejętność, która pozwoli na uzgodnienie listy leków oraz ziół i suplementów diety przy wypisie ze szpitala
• Nazwać cztery różne zioła i suplementy diety często używane przez młodzież i sportowców
• Nauczyć jak napisać medyczne postępowanie dla użytkowników ziół i suplementów diety
• Poinformować jak zioła i suplementy diety są przechowywane i wydawane na poziomie zaplecza
• Poinformować uczestników kursu w jaki sposób powinno zgłaszać się podejrzane działania i niepożądane reakcje do Agencji Żywności i Leków lub do Centrum Kontroli Zatruć
• Nauczyć uczestników powiadamiania pacjentów o ryzyku i korzyściach wywodzących się ze stosowania ziół i suplementów diety.
Kurs uważa się za ukończony po zaliczeniu testu. Uczestnik wówczas otrzymuje dyplom