Kurs dedykowany jest dla fizjoterapeutów, którzy niedawno otrzymali swój tytuł oraz dla tych mających do czynienia z pediatrią, lecz dawno nie praktykowali tej dziedziny.

Pod koniec kursu oczekuje się od uczestnika, że będzie on w stanie:
1. Stosować wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci w zasięgu kontekstu normalnych zmian
2. Identyfikować warunki pediatryczne, które są odpowiednie do interwencji fizjoterapeuty
3. Rozpoznawać zakres wyczerpującej pediatrycznej oceny fizjoterapeutycznej
4. Zademonstrować zrozumienie elementów wyczerpującej pediatrycznej oceny fizjoterapii dziecięcej zaprezentowanej za pomocą ćwiczeń sercowo-piersiowych, mięśniowo-szkieletowych lub warunków neurologicznych
5. Identyfikować narzędzia odpowiedniej oceny dla określonych pediatrycznych warunków.
6. Zastosować systematyczną kolejność oszacowania dla różnych warunków pediatrycznych dzieci i dorosłych
7. Wskazać główne problemy dziecka na podstawie informacji zdobytych przez ocenę
8. Identyfikować i zakomunikować najważniejsze odkrycia swojej fizjoterapeutycznej pediatrii, która gwarantuje dalszą ocenę i/ lub interwencję i/lub skierowanie do innego pediatry, szczególnie „czerwonych flag”.
9. Ustalić MĄDRE cele dla dziecka w porozumieniu z rodziną
10. Zidentyfikować i zastosować wiedzę na temat prawidłowego rozwoju w spektrum dzieciństwa, w ramach normalnych odchyleń
11. Wykazać się świadomą i odpowiednią komunikacją w każdym momencie pracy z dziećmi, ich rodzicami/dziadkami/opiekunami
12. Wykazać się odpowiednią i profesjonalną komunikacją z innymi profesjonalistami z zakresu medycyny
13. Określić granice własnej praktyki i rozpoznać kiedy należy zwrócić się o pomoc starszego lekarza fizjoterapii lub innego lekarza
14. Wykazać się kompetencją i zaufaniem do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuta dla hospitalizowanych, na przykład poprzez weekendowe zmiany, lub poprzez gminnych/ ambulatoryjnych klientów, przy czym identyfikując granice własnej praktyki i wzywając do pomocy w razie potrzeby

Czas trwania:
Miesiąc

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat po ukończeniu k