Opis Stanowiska Pracy
Księgowy/a analizuje informacje dotyczące finansów i przygotowuje raporty finansowe, dzięki którym określa się i prowadzi ewidencje kapitału, płatności, zysków i strat, zobowiązań podatkowych czy innych finansowych operacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Obowiązki
• przygotowywanie regularnych oświadczeń i sprawozdań finansowych, takich jak sprawozdania zysków i strat
• monitorowanie wydatków, kosztów i budżetów
• analizowanie wydajności finansowej firmy
• przewidywanie i planowanie przyszłych wydatków i zysków
• rekomendowanie sposobów na redukcję kosztów i zwiększenie zysków
• podejmowanie decyzji biznesowych z innymi menedżerami
• kierowanie pracami audytu wewnętrznego różnych działów
• dostarczanie audytorom zewnętrznym informacji na temat raportów i danych dotyczących finansów
• zarządzanie zespołem techników rachunkowości i urzędników finansowych
• nadzór nad listą płac firmy, kontrolą kredytową i systemami księgowości

Wykształcenie
Na większość stanowisk księgowego lub audytora od kandydata wymaga się przynajmniej tytułu licencjata z księgowości lub pokrewnej dziedziny. Niektórzy pracodawcy preferują kandydatów z tytułem magistra z księgowości bądź administracji biznesu ze specjalnością z księgowości.
Od pracowników w tej dziedzinie wymaga się zazwyczaj kilkuletniego doświadczenia związanego z pracą księgowego, szkolenia w miejscu pracy lub szkolenia zawodowego.

Umiejętności
• dobre zdolności matematyczne i zdolność obsługi komputera
• zdolności analityczne i logiczne
• dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły
• dobre zdolności komunikacyjne
• umiejętność tłumaczenia technicznych finansowych zagadnień w jasny sposób
• umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
• szczerość i dyskre