Dla kogo jest kurs?
Ten kurs skierowany jest przede wszystkim do: pracowników księgowości, pracowników projektów zespołowych w fazie organizacji, planowania, wszystkich pracowników, którzy są zainteresowani czynnościami głównego księgowego w systemie SAP R/3.

Jaki jest przebieg kursu?
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze cykliczne spotkania informacyjne. (niezobowiązujące do uczestnictwa w kursie online)
Ok. 5 godzin nauki online w domu albo w pracy.

Jakie są treści nauczania?
Skrypt mogą Państwo wydrukować samodzielnie albo otrzymać od nas za drobną opłatą. (Proszę koniecznie powiadomić nas o tym zaraz przy rejestracji). Nasze kursy SAP nie są obecnie dostępne przy używaniu najnowszej wersji oprogramowania Java 1.7 (maj 2017). Niezwłocznie przeprowadzimy aktualizację systemu.

Kurs przekazuje podstawową wiedzę, która jest niezbędna do pracy z systemem SAP R/3 w obszarze księgowości.
Jakie są treści nauczania?
• Uruchomienie systemu i logowanie
Uczeń wie, jak zalogować się za pomocą SAP Logon do systemu SAP.
• Sposoby logowania do systemu
Uczeń zna kolejność czynności przy pierwszej rejestracji.
• Organizacja i Konta Księgowe
Uczeń zna elementy podstawowej budowy okna aplikacji systemu SAP.
Uczeń potrafi nazwać ważne zmiany w pasku menu na ekranie EnjoySAP.
Uczeń potrafi nazwać ważne zmiany w pasku funkcji systemowych na ekranie EnjoySAP.
Uczeń potrafi nazwać ważne zmiany w pasku statusu na ekranie EnjoySAP.
Uczeń wie, jakie są sposoby, żeby otworzyć wykonywalny program na ekranie EnjoySAP.
Uczeń zna ogólne ustawienia na ekranie SAP Easy Access.
Uczeń zna budowę okien na ekranie Business Workplace.
• Integracja w systemie aplikacji SAP R/3
Uczeń wie, w jaki sposób przebiegają procesy organizacji pracy na ekranie Business Workplace.
Uczeń wie, jak przez zintegrowane działanie R/3 zostają zautomatyzowane transakcje.
• Konta Księgowe
Uczeń wie, jak może założyć, uzupełnić i wyświetlić Konto Księgowe.
W tym module uczeń poznaje rodzaje kont w Księdze Głównej.
Uczeń umie szukać wolnych numerów kont do założenia nowego konta.
W tym module uczeń poznaje, jak założyć Konto Księgowe w jednostce samobilansującej.
• Przeksięgowanie konta
W tym module uczeń poznaje, jak zarządzać Kontami Księgowymi, kiedy konieczne jest wprowadzenie w nich zmian.
W tym module uczeń poznaje, jak blokuje się konto i jakie są skutki blokad.
• Szablony kont
W tym module uczeń poznaje, jak wykorzystać szablon konta, kiedy chce założyć nowe konta.
Uczeń potrafi założyć nowe konto na podstawie szablonu konta w systemie.
• Transakcje i analiza konta
Uczeń poznaje transakcje w Księdze Głównej.
Uczeń potrafi zaksięgować wpływy na koncie Księgi Kasowej.
Uczeń zna ekran transakcji i potrafi wprowadzić dane do nagłówka rachunku.
Uczeń potrafi obciążyć Konto Księgowe za zakup materiałów biurowych.
Uczeń wie, jak może otworzyć rachunek z podstawowej listy poszczególnych pozycji.
Uczeń potrafi wyświetlić dokument, sprawdzić wprowadzone dane i na podstawie symulacji je wyksięgować .
Uczeń potrafi później wprowadzić zmiany na rachunku księgowym.
Uczeń potrafi anulować rachunek.
• Wyświetlanie salda
Uczeń potrafi przez folder menu wyświetlić ekran początkowy do pokazania salda Konta Księgowego.
Uczeń potrafi wyświetlić saldo Konta Księgowego i poszczególne pozycje.
• Wyświetlanie i zmienianie pozycji
Uczeń potrafi przeszukiwać listę pozycji wg określonego kryterium.
Uczeń potrafi sortować pozycje wg określonych kryteriów i ustalać sumy częściowe dla posortowanych kolumn.
Uczeń potrafi bezpośrednio otworzyć listę poszczególnych pozycji i wie, jakie kryteria wyszukiwania zastosować.
Uczeń zna pola w kolumnach i potrafi dokonać wyboru kolumn.
Uczeń potrafi wprowadzić zmiany w pozycji.
Uczeń potrafi wybierać poszczególne pozycje wg określonych kryteriów.
Uczeń potrafi wydrukować listę poszczególnych pozycji z zastosowaniem różnych opcji drukowania.