Język niemiecki ma kluczową rolę w komunikacji w Europie. Z tego powodu władanie nim pozwoli na swobodną konwersację . Nauczanie tego języka odbywa się na rożnych poziomach (A1/A2 (poziom podstawowy )B1/B2( poziom średnio-zaawansowany),C1/C2 (poziom zaawansowany).

 • Program A1 :
 • przypadki (odmiana przez przypadki)
 • • rodzaj rzeczownika
 • rodzajniki
 • liczba mnoga rzeczownika
 • WER, WIE, WO, WOHIN, WOHER, WANN, WIE VIELE
 • NICHT/KEIN;
 • przymiotniki
 • liczebniki
 • tryb rozkazujący
 • ES GIBT.
 • Słownictwo:
 • • formy powitania
 • Opis siebie
 • Opis członków rodziny
 • Robienie zakupów
 • Czas wolny
 • hobby, podróże
 • moda;
 • szkoła
 • jedzenie i napoje
 • święta /uroczystości