Język angielski ma kluczową rolę w komunikacji na całym świecie. Z tego powodu władanie nim pozwoli na swobodną konwersację w każdym zakątku świata. Nauczanie tego języka odbywa się na rożnych poziomach (A1/A2 (poziom początkujący )B1/B2( poziom średnio-zaawansowany),C1/C2 (poziom zaawansowany).

Program A1:

 • słownictwo :
 • formy pozdrawiania
 • przedstawianie
 • opis rodziny
 • mój dzień
 • opis codziennych czynności
 • liczby i ceny
 • pytanie się o czas
 • opis pomieszczeń w domu /biurze/miejsca pracy
 • zaimki osobowe
 • present simple
 • przysłówki
 • przymiotniki
 • rodzajniki
 • liczba mnoga rzeczownika
 • przymiotniki dzierżawcze
 • Część z zakresu Business English:
 • jak zachować się podczas konwersacji przez telefon, poziom podstawowy
 • słownictwo podstawowe
 • pisanie e-maila, poziom podstawowy
 • rozumienie e-maila, poziom podstawowy
 • rozumienie łatwych instrukcji po angielsku, poziom podstawowy
 • Poziom A2
 • Słownictwo:
 • mówienie o nas samych i o tych, którzy są w naszym pobliżu
 • opis własnego miejsca zamieszkania
 • opis miejsca zamieszkania naszych przyjaciół/znajomych
 • opowiadanie zdarzeń z przeszłości
 • umiejętność opowiadania i pisania o naszych preferencjach
 • robienie zakupów
 • pogoda
 • present simple
 • przymiotniki
 • zaimki dzierżawcze
 • some, any, much and many
 • can/can’t
 • past simple ( regular and irregular verbs)
 • present continous
 • Business English:
 • jak zachowywać się przez telefon ( poziom podstawowy)
 • pisanie e-maila, poziom podstawowy
 • rozumienie e-maila, poziom podstawowy
 • rozumienie prostych instrukcji po angielsku, poziom podstawowy
 • late or no show
 • computer related
 • Program B1
 • Mówienie o sobie i o swoim dniu
 • Opis sytuacji zaistniałych w przeszłości
 • Robienie zakupów
 • Robienie planów na przyszłość
 • Robienie zamówień
 • Opis emocji
 • Revision: present simple and present continous
 • Have/have got
 • Past simple and past continous
 • Countable and uncountable nouns
 • Much/many, some/any,
 • a few/a little; a lot of/lots of
 • future forms: Will, going to, present continuous for future
 • -ed/ -ing adjectives
 • present perfect
 • I – II IF-clause
 • Business English:
 • Office Basics
 • Business Email
 • Presentations
 • Business Phone Calls
 • Talk to Boss
 • English Idioms
 • Program poziom B2
 • Słownictwo:
 • tradycje, doświadczenia osobiste, wydarzenia
 • present perfect i present perfect continuous
 • czasowniki modalne
 • okresy warunkowe
 • usually i used to
 • strona bierna
 • • gerundium
 • Business English:
 • Meetings
 • Talking to CoWorkers
 • Talk to Directs
 • BusinessTrips
 • Offices Cubicles
 • Review Process
 • Quitting or Leaving