Cele
Podstawowe umiejętności w zakresie serwisu do fachowej obsługi klientów.

Treści kursu
Obsługa klientów, Organizacja biura, serwisu, bufetu, klienci docelowi, maszyny i aparaty, higiena.
Grupa kierunkowa
Wszystkie osoby, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie serwisu. Absolwenci studiów gastronomicznych I stopnia.
Główne punkty kursu
Rezerwacje, witanie gości, wyznaczanie miejsca, doradzanie
Techniki serwisu
Trening umiejętności interpersonalnych, rozmowa sprzedażowa
Wystawianie rachunku, metody płatności, rozliczenia, rejestracja