Kurs ma na celu przygotowanie specjalisty zarówno do projektowania jak i dekoracji wnętrz z wykorzystaniem roślin. Specjalista w tym zakresie ma możliwość pracy w placówkach publicznych i prywatnych i odpowiada za kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z estetyką wnętrz.

Cel kursu: przygotowanie eksperta, który rozciągnie swoją działalność na dekoracje wystaw, wydarzeń publicznych, dekoracje wnętrz : lokali, hoteli, sklepów, centrów spa i wszystkich miejsc, które potrzebują dekoracji kwiatowych ze stylem i oryginalnością. Osoba ta nauczy się tworzenia przyjaznego środowiska poprzez użycie roślin, kwiatów i innych elementów ,( również tych sztucznych), bazując się na wymiarach, kontekście stylistycznym i kulturowym.

Program: reklama własnej działalności, komunikacja z klientem, projekt i budżet, definicja powierzonego zadania, aspekty prawne

a) Projektowanie dekoracji kwiatowych ( cześć praktyczna kursu)

Dekoracje kwiatowe: w miejscu świętym, historycznym.

Znajomość i wybór materiałów roślinnych i sztucznych dla prawidłowej dekoracji.

Harmonia w dekoracji kwiatowej : wprowadzenie do techniki koloru, historii kwiatów i roślin, teorii wielkości.

Style i główne techniki sztuki kwiatowej i ich umieszczenie w kontekście historycznym i współczesnym.

Pojemniki: typ, charakter, pochodzenie, połączenie z materiałem roślinnym i sztucznym.

Botanika:

b) Część teoretyczna kursu

Rośliny pokojowe, balkonowe: pochodzenie, charakter, typologia, ich potrzeby, choroby, nawozy.

Dekoracje zapachowe:

wstęp do historii zapachu, znaczenie zapachu w otoczeniu: wybór i użycie

Dekoracje muzyczne:

wstęp do historii muzyki, wybór muzyki do tworzenia nastroju w otoczeniu

Światło

Światło bezpośrednie i pośrednie, efekty świetlne

Wstęp do wosku i świec, typologia i użycie

Wstęp do koszyków: typologia i realizacja

Wstęp do historii szkła: typologia, charakter

Wstęp do ceramiki i porcelany: typologia, charakter

Zasłony, wstążki

Historia obić