Opis Stanowiska Pracy
Dekarze naprawiają i układają dachy budynków przy użyciu różnych materiałów, takich jak gont, asfalt czy metal. Mogą również uszczelniać dachy, bocznice i ściany z użyciem materiałów wiążących, plombujących, ocieplających czy dźwiękochłonnych.

Obowiązki
• usuwanie starego pokrycia dachowego
• krycie dachu papą i gontem
• krycie dachu smołą, taśmami asfaltowymi lub innymi materiałami
• krycie dachu dachówką, dachówką łupkową i materiałami kompozycyjnymi
• naprawa uszkodzonych dachówek
• udrażnianie rynien i odpływów
• mocowanie metalowych płyt na płyty dachowe czy ramy dachowe
• naprawa szkód spowodowanych działaniem burz i mocnych wiatrów

Wykształcenie
Od kandydatów zazwyczaj wymaga się dyplomu ukończenia szkoły średniej, pracodawcy mogą również wymagać wykształcenia zawodowego czy ukończenia kursu związanego z tą dziedziną. W niektórych przypadkach potrzebny jest dyplom studium policealnego lub licencjata. Początkujący pracownicy tej branży muszą przepracować od kilku miesięcy do roku z doświadczonymi pracownikami.
Wcześniej zdobyte umiejętności, wiedza czy doświadczenie mogą być pomocne w znalezieniu pracy na to stanowisko, ale zazwyczaj nie są wymagane.

Umiejętności
• utrzymywanie równowagi
• wytrzymałość fizyczna
• siła fizyczna
• brak lęku wysokości