Opis Stanowiska Pracy
Brukarz wykłada, tnie i układa płytki brukowe. Praca wiąże się również z układaniem podłoża i materiałów zabezpieczających.

Obowiązki
Brukarz:
• przygotowuje podłoże usuwając zbędne materiały, zagęszczając glebę oraz podejmuje środki do zapobiegania drenażu wody i przemieszczania się podbudowy z piasku
• dostarcza i wykłada podłoże, ograniczniki, piasek na podbudowę
• układa kostkę brukową, wyrównując ją i układając w odpowiednich odstępach
• zasypuje fugi piaskiem i ubija póki fugi nie są pełne
• tnie kostkę brukową do odpowiednich rozmiarów i krawędzi używając przecinarek oraz piły do cięcia bruku
• zmienia nawierzchnię na zewnątrz z użyciem np. brukowca, płytek z terakoty, betonu czy innych materiałów

Wykształcenie
Pracodawcy wymagają od kandydatów zazwyczaj dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz mogą wymagać wykształcenia zawodowego lub ukończenia kursu związanego z tą dziedziną. W niektórych przypadkach potrzebny jest dyplom studium policealnego lub licencjata. Początkujący pracownicy tej branży muszą przepracować od kilku miesięcy do roku z doświadczonymi pracownikami.
Wcześniej zdobyte umiejętności, wiedza czy doświadczenie mogą być pomocne w znalezieniu pracy na to stanowisko, ale zazwyczaj nie są wymagane.

Umiejętności
• precyzja w sterowaniu maszynami i pojazdami
• zręczność i zdolności manualne