Program nauczania:
Wprowadzenie do biologii strukturalnej
• Aspekty ochrony środowiska w budynku
• Biologia strukturalna
• Europa
• Biologia i ochrona zdrowia w budynkach
• Środki czystości
Materiały budowlane
• Niebezpieczne materiały budowlane
• Wpływ chemiczny na ciało
• Drewno
• Tworzywa sztuczne
• Murarstwo/cegła i beton
• Obróbka drewna
• Urządzenia gazowe, piece grzewcze, kominy
Budowa
• Dachy i materiały budowlane
• Konstrukcja dachu
• Podłogi
• Szkodniki w budynkach
Usługi
• Prąd
• Obwody elektryczne
• Prawo mocy i prawo Ohma
• Terminologia
• Bezpieczeństwo w obchodzeniu się z prądem
• Usuwanie odpadów
• Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego
• Odpowiednie rośliny
• Regulacja temperatury
• Ciepło i zimno